Interview BRNS

 

 

brnscouvUne fois n’est pas coutume, Bath-Art vous propose une interview bilingue. L’occasion était trop belle pour un groupe très prometteur et belge de surcroît. Une version en néerlandais pour les quelques lecteurs flamands (voire hollandais) qui nous liraient et une version bien évidemment française, non pas dans l’optique de réconcilier un pays, mais de proposer une lecture pour l’ensemble des belges. Enjoy !

 

Version flamande

 

Afgelopen weekend heb ik tijdens het Panorama Festival in Morlaix de kans gekregen om enkele woorden uit te wisselen met Diego van de Belgische groep BRNS. Zonder twijfel de meest sympathieke band van het festival!

 

Hallo Diego ! Hoe gaat het ?

Zeer goed, het optreden is vlot verlopen.

Om te beginnen zou ik graag willen weten hoe jullie erop gekomen zijn om deze rockgroep op te richten?

Ikzelf zat op school met Antoine, de bassist. We speelden samen wat muziek toen we tieners waren, iets wat vooral voor het plezier was. Antoine had zelf al een groepje met Tim, de drummer. Ik heb mij hier erg snel bij aangesloten en vervolgens hebben we samen tracks opgenomen. Uiteindelijk hadden we nog nood aan een vierde persoon voor de optredens, bijgevolg heeft César ons vervoegd. Hij is definitief bij ons gebleven en zo is BRNS ontstaan. Dus zo gebeurde het, we kenden elkaar min of meer, er was geen advertentie op het net voor nodig om de groep te vormen!

 

Waarom zijn jullie voor deze groepsnaam gegaan?

Onze groepsnaam is niet afgeleid van de initialen van onze voornamen, ik denk dat dat wel duidelijk is. Het komt eigenlijk van zombiefilms, zoals Le Retour Des Morts Vivants. Waarschijnlijk komt dit nog wel in meerdere films voor, maar in deze schreeuwen de zombies “Brains”. Het is dus een overblijfsel van de films die we bekeken bij het prille begin van de groep. Zo is de naam ontstaan, we hebben de klinkers laten vallen aangezien er reeds meerdere groepen zich Brains noemden of dit in hun naam voorkwam. Daarnaast zou het onmogelijk geweest zijn om ons op Google te vinden. Dus zoals MGMT en andere groepen in het genre hebben we de klinkers weggelaten.

Het is nogal zeldzaam om een drummer te zien die tegelijkertijd ook de zanger is, hoe is dit idee gekomen?

We dachten dat het leuk zou zijn om zang in onze muziek te brengen en niet enkel instrumentale stukken te maken, zelfs al vind je vele instrumentale delen terug in onze stukken. Het bleek dat Tim degene was die het minst slecht zong van ons vier dus is hij heeft de leadzang voor zijn rekening genomen. Hij zong al niet slecht in zijn vorige groep. Het heeft hem wel veel werk gegeven aangezien sommige ritmes moeilijk vast te houden zijn met het zingen erbij. Het is waar dat het niet heel vaak voorkomt, maar er zijn andere groepen die het ook doen, bijvoorbeeld Menomena die we erg goed vinden.

Is er een album op komst bij jullie?

Allereerst is er een mini-album dat binnenkort in Frankrijk zal worden uitgebracht, volgende maand. We hebben eigenlijk wel al wat nieuwe nummers die we gaan opnemen in de loop van volgend jaar en die zullen uitkomen, maar er is nog geen exacte datum.

Ik zie dat er al vele optredens gepland zijn aan een waanzinnig ritme, hoe verloopt dit? Jullie moeten dit dan toch echt wel leuk vinden?

(lacht) We houden evenzeer van het werk in de studio, geen zorgen. Het is iets totaal verschillend, het is zoek-en plakwerk. Maar we vinden het ook enorm leuk om op het podium te staan. Het is een andere manier om onze nummers te spelen, een andere energie. We treden veel op aangezien we een sympathieke bookingdame hebben die vele data voor ons opvult, wat ervoor zorgt dat we vaak de mogelijkheid hebben om in Frankrijk op te treden.

Het lijkt me dus dat jullie bookingdame zich in Frankrijk bevindt?

Ja, zo is dat!

brns moustacheIs dat de reden waarom jullie meer in Frankrijk dan in België spelen?

Gedeeltelijk. Wanneer we in België spelen, is dit vaak in Vlaanderen. In het zuiden immers, het Franstalige deel, zijn er enkel kleine cafés of grote zalen. Wij bevinden ons eerder tussen de twee. Er is ook het feit dat men in Frankrijk en België vaak een soort clubs terugvindt die enkel honderden personen kunnen verwelkomen en die dus meer aanpast zijn aan ons. En aangezien België klein is, was onze tour daar snel rond.

Voor België zijn jullie bijna een symbool. Jullie zijn noch Vlaams, noch Waals, maar van Brussel. Hebben jullie de indruk een soort van eenheid, in ieder geval op vlak van muziek, te belichamen, of helemaal niet?

Laat ons zeggen dat we niet willen beweren iets te vertegenwoordigen, we zijn gewoon Belg. Eigenlijk zijn we Brusselaars, we praten Frans en Nederlands. We hebben het geluk om veel te mogen spelen in Vlaanderen, wat echt cool is voor een groep die Frans praat, dit ligt immers niet voor de hand. Dus in die zin voelen we ons Belg omdat we niet enkel in het Franstalige deel van het land blijven. We zullen gewoon zien wat er verder gebeurt in het Noorden van het land, dat in het algemeen slechts moeilijk toegankelijk is voor Franstalige artiesten.

Schrok het jullie niet af om in het begin al in Vlaanderen te gaan spelen, terwijl jullie eerder Franstalig zijn?

Inderdaad, voor de Vlamingen zijn we Walen aangezien we Frans praten, terwijl we eigenlijk Brusselaars zijn. We vreesden inderdaad dat het een heel gesloten scène zou zijn, moeilijk om binnen te geraken. Eigenlijk gebeurde het tegenovergestelde van wat we dachten en al snel deed de mogelijkheid zich voor om enkele concerten te geven in Vlaanderen. Ondertussen hebben we daar toch al wel wat fans en het werkt vrij goed, dus dat is leuk.

Zeker en vast, de Vlamingen kunnen jullie op Dour gaan zien!

Ja, inderdaad! En omgekeerd kunnen wij ook veel Walen op Werchter zien, bijvoorbeeld.

We kunnen dus vaststellen dat er veel culturele diversiteit is in België, voornamelijk in de muziek.

Er zijn effectief vele festivals in ons klein landje!

Jullie maken een kleine tour in het westen van Frankrijk. We hebben jullie reeds kunnen zien op het festival Nouvelles Scènes de Niort. Hoe vonden jullie dit festival, dat vooral bekend is om zijn nieuwe muzikale ontdekkingen?

Er waren echt tal van goede bands! Wijzelf speelden echter zeer laat, in een relatief grote zaal dus dit was niet bijzonder gemakkelijk. Laat ons zeggen dat de sfeer iets heftiger was op l’Antipode in Rennes de dag ervoor!

In Rennes zijn ze inderdaad hevig!

(lacht) Ik moet toegeven dat ze wel erg enthousiast waren!

Met deze laatste woorden eindigt hier ons interview. Bedankt Diego om een deel van jouw vrije tijd aan ons op te offeren!

Jij bedankt, en hopelijk tot een volgende keer!

Version française

 

 

Le week-end dernier lors du Festival panoramas de Morlaix, j’ai pu échanger quelques mots avec Diego du groupe belge BRNS. Certainement la bande la plus sympa du festival !

Salut Diego ! Comment vas tu ?

Très bien, le concert s’est bien passé également.

J’ai une première question à te poser. Comment êtes vous venu à créer ce groupe de rock ?

 En ce qui me concerne j’étais à l’école avec Antoine le bassiste. On jouait ensemble quand on était ado, un truc qui n’a pas marché mais c’était plutôt pour rigoler. Antoine de son côté avait un groupe avec Tim qui est le batteur. Je me suis rapidement greffé à leur projet puis on a enregistré des titres ensemble. Enfin nous avions besoin d’une quatrième personne pour les concerts, César nous a donc rejoint. Il est finalement resté avec nous pour composer les morceaux de BRNS. Donc voilà, nous nous connaissions plus ou moins, il n’y a pas eu besoin d’une annonce sur le net pour former le groupe !

Pourquoi avez vous choisi ce nom de groupe ?

 Tout d’abord ça ne vient pas des initiales de nos prénoms, c’est clair ! Ça vient des films de zombies en fait. Ouais typiquement Le Retour Des Morts Vivants. Après je pense qu’il y en a d’autres aussi, mais dans celui-ci les zombies crient « Brains ». C’est resté de ces films là qu’on regardait au tout début du groupe. Le nom est resté, et on a fait tomber les voyelles parce que pas mal de groupes s’appelaient Brains ou que leur nom tournait autour de ça. En plus le référencement sur Google était impossible. Donc comme MGMT où d’autres groupes dans le genre on a enlevé les voyelles. Certes c’était has-been, mais on l’a fait de manière très décalée et on s’est dit que ça allait être marrant !


C’est plutôt rare de voir un batteur-chanteur, comment est venu cette idée ?

On s’est dit que ça serait cool de mettre des voix sur notre musique, et ne pas uniquement faire des parties instrumentales, même si on en retrouve dans nos morceaux. Il se trouve que Tim est celui qui chantait le moins mal de nous quatre donc c’est lui qui a pris la voix principale. Après il chantait déjà pas mal dans son ancien groupe. Ça lui a quand même demandé un bon boulot parce que certains rythmes sont difficiles à tenir tout en chantant. C’est vrai que c’est pas hyper courant mais il y a d’autres groupes qui le font aussi notamment Menomena qu’on aime vraiment bien.

Y a-t-il un album à venir chez vous ?

 Il y a d’abord le mini album qui va sortir bientôt en France, le mois prochain. Après on a pas mal de nouveaux titres qu’on va enregistrer dans le courant de l’année et ça sortira l’année prochaine mais il n’y a pas de date précise.

woundeJe vois que vous enchaînez plein de dates à un rythme de fou, comment ça se fait ? Vous devez vraiment adorer ça ?

(rires) On aime également le travail en studio ne t’en fais pas. C’est un truc complètement différent, c’est de la recherche et du bricolage. Mais on adore aussi être sur scène, c’est une autre manière de jouer les morceaux, une autre énergie. On tourne beaucoup car on a une chouette bookeuse qui nous trouve plein de dates, ce qui fait qu’on a pas mal l’occasion de tourner en France.

Votre bookeuse est en France il me semble ?

 Oui c’est ça !

C’est pourquoi vous jouez plus en France qu’en Belgique ?

 C’est un peu ça. Après quand on joue en Belgique c’est souvent dans la partie Flamande car dans le Sud, la partie Francophone, il y a des petits café ou alors ce sont de grosses salles. Et nous nous situons plutôt entre les deux. Il y a également le fait qu’en France et en Belgique on retrouve plutôt des sortes de club qui peuvent contenir quelques centaines de personnes et qui nous sont plus adaptés. Et puis la Belgique est petite, on a rapidement fait le tour.

Pour la Belgique, vous êtes presque un symbole. Vous n’êtes ni Flamands, ni Wallons, mais Bruxellois. Vous avez l’impression d’incarner une sorte d’unité, du moins musicale, ou pas du tout ?

Disons qu’on a pas la prétention de représenter quoi que ce soit, on est Belge. Effectivement on est Bruxellois, on parle Français et Néerlandais, et on a la chance de pouvoir jouer pas mal en Flandres, ce qui est vraiment cool pour un groupe qui parle en Français, ce qui n’est pas forcément évident. Donc dans ce sens là on se sent Belge car on ne reste pas uniquement dans la partie francophone du pays. On va un peu voir ce qui se passe au Nord du pays, qui est parfois peu accessible pour les artistes francophones.

Ça ne vous appréhendait pas trop au début d’aller jouer en Flandre du fait que vous soyez plutôt Francophone ?

Effectivement pour les Flamands nous sommes Wallons car on parle en Français, alors qu’en réalité nous sommes Bruxellois. En effet on se disait c’est une scène super fermée, difficile à appréhender, on va pas pouvoir aller jouer là bas facilement. En fait ça a été le contraire de ce dont on pouvait penser et le bouche à oreille à fait qu’on a rapidement donner quelques concerts en Flandre. Du coup on s’est construit un petit public là bas et ça marche plutôt bien donc c’est cool.

Mais bon les Flamands viennent vous voir jouer à Dour !

 Oui c’est ça ! Et inversement on peut voir beaucoup de Wallons au Werchter par exemple.

On peut constater beaucoup de diversité culturelle en Belgique, notamment en musique.

Il y a en effet beaucoup de festivals dans notre petit pays !

Vous faites une petite tournée dans l’Ouest de la France. On a pu vous voir au festival Nouvelle Scène de Niort. Comment avez vous trouvé ce festival qui est l’un des plus réputé pour les découvertes musicales ?

 Il y avait plein de super groupes ! Après on jouait quand même très tard, dans une salle relativement grande donc ce n’était pas spécialement facile. Disons que l’ambiance était un peu plus chaude à l’Antipode de Rennes le jour d’avant !

En même temps à Rennes c’est des fous !

 (rires) J’avoue qu’ils étaient bien motivés !

Sur ces mots se termine notre interview. Merci Diego de nous avoir accordé un peu de ton temps libre !

C’est moi qui te remercie, et à une prochaine j’espère !

Propos recueillis par Thibaut

 

 

Merci à Diego de BRNS pour sa disponibilité et enfin à Annelies pour la traduction en néerlandais.

Publicités

À propos de bathart

Tony et Sylvain fous de musique, de ciné, et un peu de tout, vous présentent leurs chroniques.

Une réponse à “Interview BRNS

  1. Pingback: Live Report Printemps de Bourges 2013 | Bath-Art

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

w

Connexion à %s

Bath-Art

Un soir de novembre 2010, Tony et Sylvain ont l'idée de créer un blog. Ainsi, ils vont combiner leurs passions : la musique et le cinéma. Très vite, Thibaut va les rejoindre et ainsi s'occuper des live-reports. Puis un peu plus tard Brice étayera la rubrique ciné, alors que Lisa sera chef de la rubrique Art. Et ouais rien que ça ! A noter qu'il y a également d'autres collaborateurs parfois. Bonne lecture à vous et n'hésitez pas à nous suivre sur la page Fb ou sur Twitter pour ne jamais perdre le fil, bande de bath-art !

Entrer votre adresse e-mail pour vous inscrire à ce blog et recevoir les notifications des nouveaux articles par courriel.

Rejoignez 280 autres abonnés

Catégories

%d blogueurs aiment cette page :